Bitcom

Teknoloji Burada

Avukat Zeki Demir Önderliğinde İş Ve Ticaret Hayatında Yeni Düzenlemeler Semineri Ve Kurumsal Koruma Programı Bilgilendirme

İTİMAT Bağımsız Denetim ve YMM’lik AŞ, Türk Ticaret Kanunu’nun iş ve ticaret hayatını düzenleyen yasal çerçevesi içerisinde tarafların hukuki sorumluluklarını ele alan yeni düzenlemeler başlıklı seminer düzenledi. Seminer kapsamında sunum gerçekleştiren Av. Zeki DEMİR çalışma hayatını detaylı bir şekilde ele aldı.

Avukat Zeki DEMİR, işçi ve işverenlerin sahip olduğu sorumluluklara vurgu yaparak, mevcut yasal düzenlemelerin getirdiği yenilikleri açıkladı. Bu seminer, iş dünyasının önemli bir ihtiyacına cevap verirken, katılımcılara iş hukukunun güncel ve detaylı bir bakış açısı sunmayı amaçladı.

AVUKAT ZEKİ DEMİR KİMDİR
Avukat Zeki Demir, Demir Hukuk Bürosu’nun temelini atmış öncü bir isimdir. Hukuk alanında uzman birçok hukukçu ve akademisyeni bünyesinde barındıran bu prestijli hukuk ofisinin kuruluşunun arkasındaki vizyoner kişidir. Av. Zeki DEMİR kuruluşunun başından itibaren, geniş ve deneyimli ekibiyle birlikte, hukukun farklı kollarını kapsayan geniş yelpazede hizmetler sunmuş ve özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde birçok şirketin, işletmenin, çalışanın ve yöneticinin karşılaşabileceği hukuki riskleri etkin bir şekilde yöneten “Kurumsal Koruma Programı”nın oluşturulmasını üstlenmiştir.

Bu öncü program, potansiyel sorunların önceden tespit edilmesini sağlayarak işletmelerin güvende olmasını temin eden hukuki tedbirleri içermektedir. Avukat Zeki Demir ve ekibi, iş dünyasının karmaşık dokusunda ileri görüşlü stratejiler geliştirerek şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve başarı sağlamasına destek olmaktadır. Av. Zeki Demir, 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, ardından kazandığı bilgi ve deneyimlerini İstanbul Barosu’na üye olarak pratiğe dökmüştür. Aynı zamanda İngilizce dilini de etkin bir şekilde kullanabilmektedir, bu da uluslararası konularda müvekkillerine daha geniş bir perspektiften hizmet sunabilme yeteneğini vurgulamaktadır.

AVUKAT ZEKİ DEMİR “KURUMSAL KORUM PROGRAMI” HAKKINDA
Kurumsal Koruma Programı” iş dünyasında faaliyet gösteren şirketlerin, işletmelerin ve kurumların hukuki risklerden korunmalarını amaçlayan bir stratejik yaklaşımı ifade eder. Bu program, potansiyel hukuki sorunların önceden tespit edilmesi ve bu sorunlara karşı etkili tedbirlerin alınması yoluyla işletmelerin hukuki olarak güvende olmasını sağlamayı hedefler.

Avukat Zeki Demir‘in liderliğindeki Demir Hukuk Bürosu, Kurumsal Koruma Programı’nı geliştirerek işletmelerin karşılaşabileceği muhtemel hukuki sorunları en aza indirgemeyi ve bu sorunlar ortaya çıktığında etkili bir şekilde müdahale etmeyi amaçlar. Programın temel amacı, işletmelerin uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için hukuki riskleri yönetmek ve minimize etmektir.

Kurumsal Koruma Programı’nın ana bileşenleri şunlar olabilir:
Risk Değerlendirmesi: İşletmenin faaliyet alanları ve operasyonları incelenir, olası hukuki riskler değerlendirilir ve bu risklerin olasılığı ve etkisi belirlenir.

Hukuki Danışmanlık ve Rehberlik: İşletmeye özgü hukuki danışmanlık sağlanır, işletmenin hukuki gereksinimleri ve yükümlülükleri konusunda rehberlik edilir.

Politika ve Süreç Oluşturma: İşletmenin hukuki uyum politika ve süreçleri oluşturulur, çalışanların bu politika ve süreçlere uymaları teşvik edilir.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlara hukuki konularda eğitim verilir, işletmenin hukuki risklere karşı farkındalığı artırılır.

Hukuki İzleme ve Müdahale: İşletmenin faaliyetleri sürekli olarak izlenir, ortaya çıkan hukuki sorunlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilir.

Sürekli İyileştirme: Programın etkinliği düzenli olarak değerlendirilir ve gerekirse güncellenir.

Bu tür bir program, işletmelerin hukuki açıdan daha güvende olmalarını sağlayarak itibar kaybı, mali kayıplar ve hukuki mücadelelerin önüne geçmeyi amaçlar. Avukat Zeki Demir’in liderliğindeki Demir Hukuk Bürosu, Kurumsal Koruma Programı ile işletmelerin hukuki zorluklarla başa çıkma yeteneklerini artırmayı ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemeyi amaçlar.

İTİMAT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi HAKKINDA
İTİMAT Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (İTİMAT Bağımsız Denetim ve YMM AŞ), Türkiye’de faaliyet gösteren bir bağımsız denetim ve mali danışmanlık şirketidir. Bağımsız denetim, işletmelerin finansal tablolarının, mali raporlarının ve işlemlerinin tarafsız bir şekilde gözden geçirilmesi ve doğruluğunun onaylanması sürecini ifade eder.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu’nun ve uluslararası finansal raporlama standartlarının gerekliliklerine uygun olarak, şirketlerin finansal raporlarını analiz ederek ve denetleyerek güvenilirliklerini sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Ayrıca, mali danışmanlık hizmetleriyle şirketlere finansal strateji, vergi planlaması, muhasebe düzenlemeleri ve diğer mali konularda rehberlik sunar.

İTİMAT Bağımsız Denetim ve YMM AŞ, iş dünyasında şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak, finansal raporlama standartlarına uygunluğu sağlamak ve işletmelerin mali sağlığını desteklemek gibi önemli bir rol üstlenir. Bu tür şirketler, genellikle büyük kurumsal işletmelerden küçük ve orta ölçekli işletmelere kadar geniş bir yelpazede müşterilere hizmet sunar.